Spletna trgovina ima številne prednosti pred klasično trgovino

Še nedolgo nazaj smo številne izdelke kupovali zgolj v klasičnih specializiranih trgovinah. Spletne trgovine so takrat veljale le za enega izmed mnogih načinov trženja izdelkov. Danes pa je situacija popolnoma drugačna. Prodaja preko svetovnega spleta je popolnoma zaživela in spletna trgovina nam danes omogoča, da lahko kupimo izdelek iz čisto drugega dela sveta. Nanj sicer čakamo nekaj časa, pa vendar, na koncu ga dobimo. Lahko rečemo, da je spletna trgovina na nekaterih področjih že poponoma zamenjala klasično trgovino, predvsem zaradi svojih prednosti.

Spletna trgovina deluje praktično 24 ur na dan in zahteva bistveno manjše stroške poslovanja v primerjavi s klasično trgovino. V spletnih trgovinah običajno zasledimo bolj širok asortiman izdelkov, zato ima kupec večjo izbiro. Na podlagi spletne trgovine lahko sproti spremljamo podatke o prodaji izdelkov in njihovi priljubljenosti, kar nam predstavlja dobro informacijo za nadaljnje poslovanje. Izdelava spletne trgovine je zahteven projekt, ki pa se obrestuje.

Spletni oglasi se pojavljajo na spletnih straneh

Oglaševanje je zelo pomembna faza prodaje izdelka oziroma storitve. Poteka lahko preko različnih medijev kot so na primer radio, televizija, časopis ali jumbo plakati. Njihov glavni namen je pridobiti potencialne kupce za oglaševan izdelek oziroma storitev. Spletni oglasi ali spletno oglaševanje so posebna vrsta oglaševanja, ki se pojavljajo na spletnih straneh. Oglaševalci običajno preko spletnih strani oglašujejo svoje storitve oziroma izdelke. Poznamo različne načine spletnega oglaševanja.

Spletni oglasi se na spletu pojavljajo v različnih oblikah. Tako na primer poznamo oglasne pasice, ki se običajno pojavljajo na največkrat pozicioniranih straneh. Druga oblika so spletni oglasi preko Facebooka, ki predstavlja danes najbolj razširjen socialni medij. Poznamo pa tudi tako imenovani vsebinski marketing, ki na nevsiljiv način pridobiva zvestobo bralca, ki na ta način postane potencialni kupec. Izbira načina oglaševanja je prepuščena podjetjem, vsekakor pa je dobrodošlo izbrati več različnih močnosti.

You may also like...