Pomen vsebine pri spletnem nastopu

Izdelava spletne strani neizogibno vključuje kopico obveznosti, ki zahtevajo svoj delež pozornosti. Pogosto se zgodi, da se najbolj posvetimo tehnični izvedbi in oblikovanju, kar je seveda povsem smiselno – pri izdelavi je treba zagotoviti odlično delovanje in lep izgled strani, pa tudi smiselno navigacijo in dovršenost raznih detajlov, ki v končni fazi soodločajo o uporabniški izkušnji. A pri tem ne smemo pozabiti na vsebino spletne strani, ki je še vedno ključni element njene funkcionalnosti, pa tudi nepogrešljiv element za dolgoročno uspešnost spletnega nastopa.

Kakovost besedil

Običajno izdelava spletne strani ne vključuje priprave vsebine in je to odgovornost naročnika oziroma storitev, ki zahteva doplačilo. Pogosto se naročniki odločijo, da bodo besedila pripravili sami, kar je skoraj vedno velika napaka. Ne gre namreč le za pisanje besedila, temveč za pripravo prilagojene vsebine, ki se bo v tej vlogi kar najbolje obnesla. Problem predstavljajo že slovnične, pravopisne in slogovne napake, še bolj pa sama vsebina, ki je le redko dobro zastavljena za svoj namen. Posledično je težja tudi optimizacija strani oziroma uveljavitev na spletnih iskalnikih.

Besedila na spletni strani morajo biti kratka in jedrnata, privlačna za bralce in prilagojena svojemu namenu. Optimizacija strani izpostavlja pomen ključnih besed ter smiselne strukture z naslovi in podnaslovi. Pri sami strukturi oziroma predstavitvi vsebine smo sicer omejeni z okvirom, ki ga vzpostavi izdelava spletne strani, zato je pametno že takrat oblikovati primerno podlago za predstavitev besedil. A v končni fazi je kakovost besedila še vedno ključnega pomena!

Kakovost slikovnega gradiva

Na spletnih straneh najdemo tudi veliko slikovnega gradiva, naj gre za fotografije, infografike, animacije, grafike ali kaj drugega. Naj bodo ta gradiva opremljena z meta podatki, ki jih zahteva optimizacija strani, predvsem pa smiselno razporejena po strani. S slikami ne gre pretiravati, jih je pa smiselno izkoristiti. A le, če so v zadostni kakovosti za tovrstno predstavitev.

You may also like...